Mida pakume?

Muusikaõpe igaühele

Meie juures võid õppida instrumente kitarrist orelini.
Vanus pole piiranguks - õppima on oodatud ka täiskasvanud olenemata varasemast kogemusest.

Teistmoodi lähenemine

Keskendume muusikalisele väljendusosksusele,

mida toetavad solfedžo ja erialane teooria.

Tegevmuusikutest õpetajad

Kogemust annavad edasi eesti tippmuusikud,

kes aitavad sind suunata kontsertidel

ja salvestussessioonidel.

Meie lugu...

2007. aastal lõi Gustav Adolfi Sihtasutus samanimelise eramuusikakooli, et luua keskkond moodsaks muusikaõppeks. Väärtustame mängurõõmu, mida saavad õpilased aastaringselt toimuvatel kontsertidel nautida. Nüüdseks 10-aastaseks saav kool on pidevalt laienenud nii õpilaste arvu, kui õppekavade osas. Soovime pakkuda igale huvilisele omapoolseid muusikalisi teadmisi ja kogemusi, eelkõige aga säilitada mängurõõmu ja kasvatada esinemisjulgust.

info@gam.ee

+372 58 092 172

© 2017 Gustav Adolfi Muusikakool

© 2017 Gustav Adolfi Muusikakool