top of page

Põhiõpe

Põhiõpe

Pakett

Põhiõpe 1

Sisaldab

Eriala 2x45 min (individuaal)

Põhiõpe 2

Eriala 1x60 min (individuaal)

Põhiõpe 3

Eriala 1x45 min (individuaal)

Solf 1x45 min (rühm)

Solf 1x60 min (rühm)

Solf 1x45 min (rühm)

Bänd 1x45 min (rühm)

Bänd 1x60 min (rühm)

Bänd 1x45 min (rühm)

Kuutasu

250 €

215 €

180 €

Vastavalt kokkuleppele õpetajaga võib erialatundide pikkust muuta endale sobivamaks (nt 1x60 min asemel 2x30min jne).

Makstes ettemaksu korras poolaasta tasu, kehtib paketilt soodustus 5%.

Individuaalõpe lastele & noortele

Noored

Pakett

Individuaalõpe 1

Individuaalõpe 2

Individuaalõpe 3

Individuaalõpe 4

Sisaldab

Eriala 1x60 min (individuaal)

Eriala 1x45 min (individuaal)

Eriala 1x30 min (individuaal)

Eriala 2x45 min (individuaal)

Kuutasu

170 €

145 €

120 €

210 €

Soovi korral lisandub individuaalõppe paketile valikuline solfedžo, kuutasu 40 €.

Kokkuleppel kooliga võib individuaalõppe pakette veelgi muuta või valida aastas kolme instrumendi tutvumispaketi.

Individuaalõpe täiskasvanutele

Täiskasvanud

Pakett

Täiskasvanute

30 tunni pakett

Täiskasvanute

10 tunni pakett

Täiskasvanute

5 tunni pakett

Sisaldab

Eriala 30x60 min (individuaal)

Eriala 10x60 min (individuaal)

Eriala 5x60 min

(individuaal)

Paketitasu

900 €

350 €

200 €

*Korrapõhine pakett tuleb soetada ettemaksu korras. Kande laekumisel saab alustada tundide tegemisega. Tunde võid realiseerida tähtajatult.

Beebide ja väikelaste ring

Beebid

Sisaldab

 1x30 min grupitund + mänguaeg (20 min)

Kuutasu

40 €

Sobiva rühma saad valida beebide ning väikelaste registreerumisankeedil. 

DJ & muusikaproduktsioon

DJ

Pakett

DJ & Produktsioon 1

Sisaldab

Eriala 1x60 min (individuaal)

DJ & Produktsioon 2

Eriala 1x45 min (individuaal)

Kuutasu

190 €

160 €

Eelõpe

Rühmaõpe

Pakett

Eelõpe 1

Soovituslik

vanus

(5-6 a)

Eelõpe 2

(5-6 a)

Eelõpe 3

(5-6 a)

Sisaldab

1x30min eriala (ind),

1x30min bänd (rühm)

1x30min eriala (ind)

1x30min bänd (rühm)

Paketitasu

120 €

100 €

50 €

bottom of page