Põhiõpe

 

Pakett

Põhiõpe 1

Sisaldab

Eriala 2x45 min (individuaal)

Põhiõpe 2

Eriala 1x60 min (individuaal)

Põhiõpe 3

Eriala 1x45 min (individuaal)

Solf 1x45 min (rühm)

Solf 1x60 min (rühm)

Solf 1x45 min (rühm)

Bänd 1x45 min (rühm)

Bänd 1x60 min (rühm)

Bänd 1x45 min (rühm)

Kuutasu

225 €

190 €

160 €

Vastavalt kokkuleppele õpetajaga võib erialatundide pikkust muuta endale sobivamaks (nt 1x60 min asemel 2x30min jne).

Makstes ettemaksu korras poolaasta tasu, kehtib paketilt soodustus 5%.

Individuaalõpe lastele & noortele

 

Pakett

Individuaalõpe 1

Soovituslik

vanus

(12-18 a)

Sisaldab

Eriala 1x60 min (individuaal)

Individuaalõpe 2

(7-12 a)

Eriala 1x45 min (individuaal)

Individuaalõpe 3

(5-9 a)

Eriala 1x30 min (individuaal)

Kuutasu

150 €

125 €

100 €

Soovi korral lisandub individuaalõppe paketile valikuline solfedžo, kuutasu 40 €.

Kokkuleppel kooliga võib individuaalõppe pakette veelgi muuta (nt eriala 2x45 min) või valida aastas kolme instrumendi tutvumispaketi.

Individuaalõpe täiskasvanutele

 

Pakett

Täiskasvanute

30 tunni pakett

Täiskasvanute

10 tunni pakett

Täiskasvanute

5 tunni pakett

Sisaldab

Eriala 30x60 min (individuaal)

Eriala 10x60 min (individuaal)

Eriala 5x60 min

(individuaal)

Paketitasu

900 €

350 €

200 €

*Korrapõhine pakett tuleb soetada ettemaksu korras. Kande laekumisel saab alustada tundide tegemisega. Tunde võid realiseerida tähtajatult.

Beebide ja väikelaste ring

 

Sisaldab

 1x30 min grupitund + mänguaeg (20 min)

Kuutasu

36 €

Sobiva rühma saad valida beebide ning väikelaste registreerumisankeedil. 

DJ & muusikaproduktsioon

 

Pakett

DJ

individuaaltund

DJ

paaristund

Produktsioon**

Sisaldab

Eriala 1x60 min (individuaal)

Eriala 1x60 min (paaris)

Eriala 1x60 min (individuaal)

Kuutasu

170 €

90 €*

170 €

*Paaristunni eelduseks on samas eas tunnikaaslane (nt sõber, õde-vend) või ema-isa. Muusikakool võib aidata leida, aga ei garanteeri paarilist.

**Produktsiooni eriala õppevorm (korrapõhine või kuupõhine) selgub lõplikult vestlusel õppejõuga

Rühmaõpe (kitarr, ukulele, löökriistad)

 

Pakett

Rühmatund 1

Soovituslik

vanus

(12-... a)

Rühmatund 2

(7-12 a)

Rühmatund 3

(5-7 a)

Sisaldab

Pill 10x60 min (rühm)

Pill 10x45 min (rühm)

Pill 10x30 min (rühm)

Paketitasu

150 €

125 €

100 €

Rühmade komplekteerimise eelduseks on vähemalt 5 registreerunud õpilast. Rühma suurus 5-8 õpilast. Valida saab kitarri, ukulele ja löökriistade eriala vahel. 

© 2021 Gustav Adolfi Muusikakool