top of page
Bänditunnid Tallinnas, muusikaõpe Tallinnas, basskitarri õppimine Tallinnas

Ainulaadne muusikaõpe pühendunud noorele.

 

Eriala, bänd & praktiline solf.

Tšello õppimine Tallinnas, kitarriõpe Tallinnas, muusikaõpe Tallinnas

Paindlik instrumendiõpe lastele, noortele ja täiskasvanutele. 

DJ õppimine Tallinnas, muusikaproduktsiooni õpe, elektroonilise muusika õppimine Tallinnas

Moodsad tehnikad.

Elektroonilise muusika produktsioon proffide

käe all.

muusika

produktsioon

Beebide ja väikelaste muusikaringid Tallinnas

Iganädalane lõbus & hariv rühmatund pere kõige pisemale.

Koos saatjaga!

Muusikatunnid 5 aastastele Tallinnas, muusikaõpe eelkooliealistele Tallinnas

Esimene tutvus erinevate pillidega 5-6 aastastele muusikahuvilistele! 

Nii individuaal- kui ka rühmaõpe!

Ukulele tunnid Tallinnas, rühmatunnid Tallinnas

Rühmakursused nii algajatele kui edasijõudnutele. 

Ukulele, kitarr, löökriistad, songwriting, DJ & produtseerimine jpt!

Põhiõpe
Bändiõpe Tallinnas

Põhiõpe

Põhiõpe

7-18

Lavale astuvad... Sina ja Su bänd.

ÕPPEST   

Põhiõppepakett on kirglikule ja pühendunud noorele muusikahuvilisele. Erialase instrumendi oskused rakenduvad bändis — igal aastal moodustatakse taseme-või vanusepõhised rühmad, mille eesmärgiks on süveneda erinevatesse žanritesse või legendaarsete artistide loomesse. Iga poolaasta päädib bändide galakontserdiga (nt The Beatles, ABBA, eesti roki- ja popi raudvara). Praktiline solfedžo loob erialasteks eeldusteks õpilasele tugeva teoreetilise tausta. Kõik kolm komponenti põimivad põhiõppe ühtseks tervikuks. 

SISSEASTUMINE   

Sisseastumine põhiõppesse toimub kolm korda aastas: juunis, augustis ning vabade kohtade olemasolul detsembris. Õpilasi võetakse vastu vastavalt gruppide täituvusele, sh grupid komplekteeritakse vanuserühmade järgi. Põhiõppesse võib sisse astuda kõikides vanustes 7-18. Muusikakooli tunnistuse väljastame 7-aastase õppekava täitmise järel.

Muusikaõpe Tallinnas

Individuaalõpe. Noored & täiskasvanud

5-...

Individuaalõpe. Noored & täiskasvanud

Individuaalõpe

Pilliõpe. Igal ajal, igas vanuses.

ÕPPEST   
 

Paindlikem võimalus instrumendipõhiseks õppeks nii töö kui õpingute kõrvalt. Vali endale meeldiv instrument ja õpetaja ning alusta pilliõpingutega endale sobival ajal!​

 

Võimalik ka paarisõpe sõbra või pereliikmega.

SISSEASTUMINE   

 

Individuaalõppesse ootame kõiki huvilisi igal ajal õppeaasta jooksul hoolimata tasemest või eelnevast kogemusest! Kõikidele individuaalõppes osalejatele saame väljastada vähemalt 1 õppeaasta läbimisel tõendi individuaalõppes osalemise kohta.


Lapsed & noored (7-18) — kuupõhine õpe. Tunni pikkus kokkuleppel õpetajaga.

Täiskasvanud (19-...) — korrapõhine õpe. 1 tunni pikkus on 60 minutit. Soeta endale pillitunnid (min 5) vabalt valitud instrumendile ning realiseeri neid oma tempos. Või kingi hoopis oma lähedasele suurepärase elamusena meie kinkepilet! 

Beebide muusikaringid Tallinnas

Beebide ja väikelaste ring

8 kuud - 5

Beebide ring

Ootame kõige väiksemaid lõbusalt harivasse muusikatundi!

ÕPPEST   


Et ka kõige pisem ilmakodanik saaks võimaluse end muusikaliselt väljendada, pakume kord nädalas toimuvat vahvat muusika-ja rütmikaringi tunnustatud pedagoogi Kadri Ausmaa juhendamisel. Beebide muusika ring toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajas (Suur-Kloostri 10/12) lastele eraldatud ruumis. 

 

SISSEASTUMINE   

Kuutasu 44 sisaldab ühte 30-minutilist tundi nädalas. Tunnile eelneb ja järgneb 10 minutit mänguaega. Vanuserühma-põhise grupi saab valida registreerumisankeedil ja oleme paindlikud ka vanuselises muutumises vastavalt arengutasemele. Paindlik tundide järeletegemise võimalus!

Beebide ja väikelaste ring

Muusikaprodutseerimine Tallinnas, DJ õpe Tallinnas

DJ/muusikaproduktsioon

7-...

DJ

DJ/muusikaproduktsioon

Alates detsembrist 2018 on elektroonilise muusika huvilistel alates 7. eluaastast võimalik liituda meie uue ja põneva erialaga! 

Kuigi DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemine paneme siiski suurt rõhku õpilase väljendusoskuse arendamisele läbi muusikaloome. Meie juhendamisel õpib muusik oma loomingut terviklikuks produtseerima, kasutades selleks kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mäng). Lisaks eelmainitule pakume võimalusi noortel oma unikaalse DJ-kavaga esineda kooli-sisestel üritustel ning mujal.

Elektronmuusika produktsioon ja tehnikad.

ÕPPEST    


Alates 2018. detsembrist on võimalik GAMis õppida DJ ning audioproduktsiooni erialadel.

Sukeldu elektroonilise muusika maailma plaadimängijate taga: DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemist. Pakume enda kureeritud kavaga esinemisvõimalusi koolisisestel (ent ka välistel) üritustel. 

 

Muusikaproduktsiooni erialal arenetakse läbi muusikaloome. Juhendaja vahetul tagasi-sidestamisel õpib muusik oma heliloomingut kujundama, kasutades kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mängimine). 

 

SISSEASTUMINE   

DJ — kuupõhine õpe.

Produktsioon — õpilasele sobiv õppevorm (kuu-või korrapõhine) selgub vestlusel kooli ja õppejõuga.

 

Rühmatunnid / kursused

7-...

Rühmatunnid

Rühmatunnid

Õpime koos! ​

ÕPPEST   


Pakume aastaringselt erinevaid rühmatunde ja kursuseid nii algajatele kui edasijõudnutele. Iga kursus lõppeb praktilise ülesandega või ülesastumisega muusikakooli kontserdil. Meie muusikakooli õpetajad pakuvad erinevaid rühmatunde väljaspoolt tulnud huvilistele ning meie muusikakooli õpilastele käivad õpitubasid ja kursuseid andmas väliskülalised.

Kursuste lõppedes väljastame tõendi kursuse läbimise kohta.
 

SISSEASTUMINE   

 

Sõltuvalt kursusest algab õppetöö grupi täitumisel (5-8 õpilast) või konkreetsel kuupäeval ning kestab tavaliselt 4-10 tundi. Täpsem info kursuste kohta hakkab ilmuma kursuste lehel ning muusikakooli FB lehel.

Muusikakooli eelõpe Tallinnas

Eelõpe

5-6

Eelõpe

Sinu esimene tutvumine muusikakooliga!

ÕPPEST   


2021 sügisest alustame uut õppekava, mis on mõeldud 5-6 aastastele eelkooli vanustele muusikahuvilistele. Eelõppes saab tutvuda erinevate pillidega nii individuaalõppe kui ka rühmatundide raames.

 

Eelõppest omandatavad teadmised on suurepäraseks eelduseks muusikakooli põhiõppesse asumisel!
 

SISSEASTUMINE   

 

Ootame kõiki 5-6 aastaseid noori muusikahuvilisi! Augustis algab registreerimine rühmatundidesse, septembris algab õpe. Individuaalõppega saab liituda õppeaasta jooksul.

Eelõpe
bottom of page