muusika

produktsioon

UUS

 

Põhiõpe

7-18

Lavale astuvad... Sina ja Su bänd.

ÕPPEST   

Põhiõppepakett on kirglikule ja pühendunud noorele muusikahuvilisele. Erialase instrumendi oskused rakenduvad bändis — igal aastal moodustatakse taseme-või vanusepõhised rühmad, mille eesmärgiks on süveneda erinevatesse žanritesse või legendaarsete artistide loomesse. Iga poolaasta päädib bändide galakontserdiga (nt The Beatles, ABBA, eesti roki- ja popi raudvara). Praktiline solfedžo loob erialasteks eeldusteks õpilasele tugeva teoreetilise tausta. Kõik kolm komponenti põimivad põhiõppe ühtseks tervikuks.

SISSEASTUMINE   

Sisseastumine põhiõppesse toimub kaks korda aastas: augustis ning vabade kohtade korral detsembris. Õpilasi võetakse vastu vastavalt gruppide täituvusele, sh grupid komplekteeritakse vanuserühmade järgi. 

Individuaalõpe. Noored & täiskasvanud

5-...

 

Pilliõpe. Igal ajal, igas vanuses.

ÕPPEST   
 

Paindlikem võimalus instrumendipõhiseks õppeks nii töö kui õpingute kõrvalt. Vali endale meeldiv instrument ja õpetaja ning alusta pilliõpingutega endale sobival ajal!​

 

Võimalik ka paarisõpe sõbra või pereliikmega.

SISSEASTUMINE   

 

Individuaalõppesse ootame kõiki huvilisi hoolimata tasemest või eelnevast kogemusest!


Lapsed & noored (5-18) — kuupõhine õpe. Tunni pikkus vastavalt vanuserühmale.

Täiskasvanud (18-...) — korrapõhine õpe. 1 tunni pikkus on 60 minutit. Soeta endale pillitunnid (min 5) vabalt valitud instrumendile ning realiseeri neid oma tempos. Või kingi hoopis oma lähedasele suurepärase elamusena meie kinkepilet! 

Beebide ja väikelaste ring

8 kuud - 4+

 

Ootame kõige väiksemaid lõbusalt harivasse muusikatundi!

ÕPPEST   


Et ka kõige pisem ilmakodanik saaks võimaluse end muusikaliselt väljendada, pakume kord nädalas toimuvat vahvat muusika-ja rütmikaringi tunnustatud pedagoogi Kadri Ausmaa juhendamisel. Beebide muusika ring toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajas (Suur-Kloostri 10/12) lastele eraldatud ruumis. 

 

SISSEASTUMINE   

Kuutasu 36 € sisaldab ühte 30-minutilist tundi nädalas. Tunnile eelneb ja järgneb 10 minutit mänguaega. Vanuserühma-põhise grupi saab valida registreerumisankeedil ja oleme paindlikud ka vanuselises muutumises vastavalt arengutasemele. Paindlik tundide järeletegemise võimalus!

DJ/muusikaproduktsioon

7-...

 

Alates detsembrist 2018 on elektroonilise muusika huvilistel alates 7. eluaastast võimalik liituda meie uue ja põneva erialaga! 

Kuigi DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemine paneme siiski suurt rõhku õpilase väljendusoskuse arendamisele läbi muusikaloome. Meie juhendamisel õpib muusik oma loomingut terviklikuks produtseerima, kasutades selleks kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mäng). Lisaks eelmainitule pakume võimalusi noortel oma unikaalse DJ-kavaga esineda kooli-sisestel üritustel ning mujal.

Elektronmuusika produktsioon ja tehnikad.

ÕPPEST    


Alates 2018. detsembrist on võimalik GAMis õppida DJ ning audioproduktsiooni erialadel.

Sukeldu elektroonilise muusika maailma plaadimängijate taga: DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemist. Pakume enda kureeritud kavaga esinemisvõimalusi koolisisestel (ent ka välistel) üritustel. 

 

Muusikaproduktsiooni erialal arenetakse läbi muusikaloome. Juhendaja vahetul tagasi-sidestamisel õpib muusik oma heliloomingut kujundama, kasutades kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mängimine). 

 

SISSEASTUMINE   

DJ — kuupõhine õpe.

Produktsioon — õpilasele sobiv õppevorm (kuu-või korrapõhine) selgub vestlusel kooli ja õppejõuga.

 

Rühmatunnid. Kitarr, ukulele, löökriistad

5-...

 

Õpime koos! ​

ÕPPEST   


2020. sügisest alustame algajate rühmakursustega kitarrile, ukulelele ja löökriistadele.

10-tunnise kursuse vältel omandab õpilane vastava instrumendi põhitõed ja -tehnikad ning baasteadmised noodikirjast ja teooriast, õpiväljundina suudab mängida mõnd

soolo- või ansamblipala. 

 

Rühmatunnist omandatavad teadmised on suurepäraseks eelduseks individuaalõppesse asumisel!
 

SISSEASTUMINE   

 

Õppetöö algab ühe grupi täitumisel (5-8 õpilast), gruppidesse jaotumine on vanusepõhine. 

Kursus kestab 10 nädalat.

© 2020 Gustav Adolfi Muusikakool